Кніга выслоўяў Саламонавых, разьдзел 17

Лепш кавалак чэрствага хлеба і зь ім мір, чым дом, поўны заколатага быдла, з разладам.

Разумны раб валадарыць над шалапутным сынам і між братамі падзеліць спадчыну.

Плавільня - на срэбра, і гарніла - пад золата, а сэрцы выпрабоўвае Гасподзь.

Ліхадзей слухае вусны беззаконных, ілгун слухаецца вуснаў беззаконных.

Хто ганіць убогага, той ганіць Госпада ягонага; хто радуецца няшчасьцю, той не застаецца без пакараньня.

Вянок старых - сыны сыноў, і словы дзяцей - бацькі іхнія.

Ня прыстоіць неразумнаму важная прамова, тым болей знакамітаму - вусны ілжывыя.

Хабар - каштоўны камень у вачах таго, хто валодае ім; куды ні зьвернецца ён, яму шчасьціць.

Хто прыкрывае правіну - шукае любові; а хто зноў нагадвае пра яе, той праганяе сябра.

На разумнага мацней дзее вымова, чым на неразумнага сто ўдараў.

Злосьнік шукае толькі зла; таму жорсткі анёл будзе пасланы супраць яго.

Лепей сустрэць чалавеку мядзьведзіху зьбязьдзетненую, чым неразумнага ў дрымоце ягонай.

Хто за дабро плаціць злом, ад дома таго не адыдзецца зло.

Пачатак свары - як прарыў вады; пакінь свару раней, чым разгарыцца яна.

Хто апраўдвае бязбожніка і вінаваціць праведнага - абодва агідныя Госпаду.

Навошта скарб у руках у неразумнага? Каб набыць мудрасьць, у яго няма розуму.

Сябар любіць ва ўсякі час і, як брат, явіцца ў няшчасьці.

Чалавек малога розуму дае руку і паручаецца за блізкага свайго.

Хто любіць свары, любіць грэх; і хто высока ўзносіць вароты свае, той шукае падзеньня.

Падступнае сэрца ня знойдзе дабра, і падступны язык упадае ў бяду.

Калі нарадзіў хто немысьля - сабе на гора, і бацька немысьля не парадуецца.

Вясёлае сэрца ацаляе, а пануры дух сушыць косьці.

Бязбожны вымае гасьцінец з-за пазухі, каб скрывіць шляхі правасудзьдзя.

Мудрасьць - перад абліччам у разумнага, а вочы неразумнага - на канцы зямлі.

Неразумны сын - прыкрасьць бацьку свайму і крыўда маці сваёй.

Нядобра і вінаваціць невінаватага, і біць вяльможу за праўду.

Разумны і ўстрымлівы ў словах сваіх, і разумны мае халодную кроў.

І неразумны, калі маўчыць, можа здацца мудрым, і разважлівым, калі замыкае вусны свае.