Proverbs of Solomon, глава 16

Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka od Pana.

W oczach człowieka czyste są wszystkie jego drogi, lecz Pan osądza duchy.

Powierz Panu swe dzieło, a spełnią się twoje zamiary.

Wszystko celowo uczynił Pan, także grzesznika na dzień nieszczęścia.

Obrzydłe Panu serce wyniosłe, z pewnością karania nie ujdzie.

Miłość i wierność gładzą winę, bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza.

Gdy drogi człowieka są miłe Panu, pojedna On z nim nawet wrogów.

Lepiej mieć mało żyjąc sprawiedliwie, niż niegodziwie mieć wielkie zyski.

Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki.

Na wargach królewskich wyrocznia: jego usta w sądzie nie błądzą.

Waga i szala to sprawa Pana, Jego dzieło - ciężarki we worku.

Obrzydłe królom działanie nieprawe, bo tron się opiera na sprawiedliwości.

Prawe usta królowi są miłe, uczciwie mówiących on kocha.

Gniew króla to zwiastun śmierci, uśmierzy go człowiek rozumny.

W pogodnym obliczu króla jest życie, jego łaska jak chmura deszczowa na wiosnę.

Raczej mądrość nabywać niż złoto, lepiej mieć rozum - niż srebro.

Unikać złego - to droga prawych, chroni życie, kto czuwa nad drogą.

Przed porażką - wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek.

Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi.

Znajdzie szczęście - kto zważa na przykazanie, kto Panu zaufał - szczęśliwy.

Kto sercem mądry, zwie się rozumnym, a słodycz warg wiedzę pomnoży.

Rozum źródłem życia dla tych, co go mają, głupota - karą dla niemądrych.

Od serca mądrego i usta mądrzeją, przezorność na wargach się mnoży.

Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała.

Jest droga, co komuś zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do zguby.

Głód robotnika pracuje dla niego, bo przymuszają go usta.

Człowiek nieprawy zło gotuje, i ogień mu płonie na wargach.

Człowiek podstępny wznieca kłótnie, plotkarz poróżnia przyjaciół.

Gwałtownik zwodzi bliźniego, prowadzi na drogę niedobrą.

Kto oczy zamyka, podstęp obmyśla, kto wargi zaciska, dokonał zbrodni.

Siwy włos ozdobną koroną: na drodze prawości się znajdzie.

Cierpliwy jest lepszy niż mocny, opanowany - od zdobywcy grodu.

We fałdy sukni wrzuca się losy, ale Pan sam rozstrzyga.