Book of Psalms, псалом 110

Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.

Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w świętych szatach [będziesz]. Z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem.

Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu.

Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka.

Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie.