Book of Psalms, псалом 37

Dawidowy. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń.

Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.

Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe.

Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki.

Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.

Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię.

Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy: spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.

Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny i zgrzyta na niego zębami.

Pan śmieje się z niego, bo widzi, że jego dzień nadchodzi.

Występni dobywają miecza, łuk swój napinają, by powalić biedaka i nieszczęśliwego, by zabić tych, których droga jest prosta.

Ich miecz przeszyje własne ich serca, a ich łuki zostaną złamane.

Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych, bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.

Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki; w czasie klęski nie zaznają wstydu, a we dni głodu będą syci.

Występni natomiast poginą; wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją.

Występny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i obdarza.

Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.

A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje.

Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.

Lituje się on w każdym czasie i pożycza; potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.

Odstąp od złego, czyń dobro, abyś mógł mieszkać na wieki, bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych; nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione.

Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne.

Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją.

Występny czatuje na sprawiedliwego i usiłuje go zabić, lecz Pan nie zostawia go w jego ręku i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię; zobaczysz zagładę występnych.

Widziałem, jak występny się pysznił i rozpierał się jak cedr zielony.

Przeszedłem obok, a już go nie było; szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości, bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność.

Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni, potomstwo występnych wyginie.

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia.

Pan ich wspomaga, wyzwala; wyzwala ich od występnych i zachowuje, do Niego bowiem się uciekają.