1 Chronicles, глава 20

Œn anul următor, pe vremea c‚nd porneau Ómpăraţii la război, Ioab a pornit, Ón fruntea unei puternice oştiri, să pustiiască ţara fiilor lui Amon şi să Ómpresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba şi a nimicit-o.

David a luat cununa de pe capul Ómpăratului ei, şi a găsit-o Ón greutate de un talant de aur: era Ómpodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.

A scos afară pe locuitori, şi i-a tăiat Ón bucăţi cu ferestraie, cu securi, şi cu topoare; tot aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a Óntors la Ierusalim cu tot poporul.

După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu Filistenii. Atunci Sibecai, Huşatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Şi Filistenii au fost smeriţi.

A mai fost o bătălie cu Filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliţă al cărei m‚ner era ca un sul de ţesut.

A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură Ónaltă, care avea şase degete la fiecare m‚nă şi la fiecare picior, douăzeci şi patru de toate, şi care se trăgea şi el din Rafa.

El a batjocorit pe Israel; şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele lui David, l-a ucis.

Oamenii aceştia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit ucişi de m‚na lui David şi de m‚na slujitorilor lui.