Book of Exodus, глава 11

Domnul a zis lui Moise: ÑVoi mai aduce o urgie asupra lui Faraon şi asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecaţi de aici. C‚nd vă va lăsa să plecaţi de tot, chiar vă va izgoni de aici.

Vorbeşte cu poporul, ca atunci fiecare să ceară de la vecinul său şi fiecare de la vecina ei, vase de argint şi vase de aur.î Domnul a făcut ca poporul să capete trecere Ónaintea Egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut Ón ţara Egiptului, Ónaintea slujitorilor lui Faraon şi Ónaintea poporului.

Moise a zis: ÑAşa vorbeşte Domnul: ,Pe la miezul nopţii, voi trece prin Egipt; şi toţi Ónt‚ii născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la Ónt‚iul născut al lui Faraon, care stă pe scaunul lui de domnie, p‚nă la Ónt‚iul-născut al roabei care stă la r‚şniţă, şi p‚nă la toţi Ónt‚ii-născuţi ai dobitoacelor.

Œn toată ţara Egiptului vor fi ţipete mari, aşa cum n-au fost şi nu vor mai fi.

Dar dintre toţi copiii lui Israel, de la oameni p‚nă la dobitoace, nici măcar un c‚ine nu va chelălăi cu limba lui, ca să ştiţi ce deosebire face Domnul Óntre Egipteni şi Israel.

Atunci toţi aceşti slujitori ai tăi se vor pogorÓ la mine şi se vor Ónchina p‚nă la păm‚nt Ónaintea mea, zic‚nd: ÑIeşi, tu şi tot poporul care te urmează!î După aceea, voi ieşi. Moise a ieşit de la Faraon, aprins de m‚nie.

Domnul a zis lui Moise: ÑFaraon n-are s-asculte de voi, pentru ca să se Ónmulţească minunile Mele Ón ţara Egiptului.î Moise şi Aaron au făcut toate aceste minuni Ónaintea lui Faraon; Domnul a Ómpietrit inima lui Faraon, şi Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din ţara lui.