Book of Leviticus, глава 5

C‚nd cineva, fiind pus sub jurăm‚nt ca martor, va păcătui, nespun‚nd ce a văzut sau ce ştie, şi va cădea astfel sub vină, sau c‚nd cineva, fără să ştie, se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei t‚r‚toare necurate, şi va băga apoi de seamă şi se va face astfel vinovat; sau c‚nd cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo spurcăciune omenească, de orice spurcăciune care face pe cineva necurat, şi va băga de seamă mai t‚rziu, şi se va face astfel vinovat; sau c‚nd cineva, vorbind cu uşurinţă, jură că are să facă ceva rău sau bine, şi nebăg‚nd de seamă la Ónceput, bagă de seamă mai t‚rziu, şi se va face astfel vinovat: C‚nd cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-şi mărturisească păcatul.

Apoi să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină, pentru păcatul pe care l-a făcut, o parte femeiască din turmă, şi anume, o oaie sau o capră, ca jertfă ispăşitoare. Şi preotul să facă pentru el ispăşirea păcatului lui.

Dacă nu va putea să aducă o oaie sau o capră, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispăşire, iar celălalt ca ardere de tot.

Să le aducă preotului, care va jertfi Ónt‚i pe cea care are să slujească drept jertfă de ispăşire. Preotul să-i fr‚ngă cu unghia capul de la grumaz, fără să-l despartă; să stropească un perete al altarului cu s‚ngele jertfei de ispăşire, iar celălalt s‚nge să-l stoarcă la picioarele altarului: aceasta este o jertfă de ispăşire.

Cealaltă pasăre s-o pregătească drept ardere de tot, după r‚nduielile aşezate. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a făcut, şi i se va ierta.

Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui, ca dar, a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, şi anume ca dar de ispăşire; să nu pună untdelemn pe ea, şi să n-adauge nici tăm‚ie, căci este un dar de ispăşire.

S-o aducă la preot, şi preotul să ia din ea un pumn plin, ca aducere aminte, şi s-o ardă pe altar, ca şi pe darurile de m‚ncare mistuite de foc Ónaintea Domnului: acesta este un dar de ispăşire.

Astfel va face preotul pentru omul acela ispăşirea păcatului pe care l-a făcut faţă de unul din aceste lucruri, şi i se va ierta. Cealaltă parte care va mai răm‚ne din darul acesta, să fie a preotului, ca şi la darul de m‚ncare.î Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: ÑC‚nd cineva va face o nelegiuire şi va păcătui fără voie faţă de lucrurile Ónchinate Domnului, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbec fără cusur din turmă, după preţuirea ta, Ón sicli de argint, după siclul sf‚ntului locaş.

Să mai adauge a cincea parte la preţul lucrului, cu care a Ónşelat sf‚ntul locaş, şi să-l Óncredinţeze preotului. Şi preotul să facă ispăşire pentru el cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, şi i se va ierta.

C‚nd va păcătui cineva făc‚nd, fără să ştie, Ómpotriva uneia din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuie făcute, şi se va face vinovat, purt‚ndu-şi astfel vina, să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta. Şi preotul să facă pentru el ispăşirea greşelii pe care a făcut-o fără să ştie; şi i se va ierta.

Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat faţă de Domnul.î