Book of Psalms, псалом 110

(Un psalm al lui David.) Domnul a zis Domnului meu: ,,Şezi la dreapta Mea, pÓnă voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale.`` - Domnul va Óntinde din Sion toiagul de cÓrmuire al puterii Tale, zicÓnd: ,,StăpÓneşte Ón mijlocul vrăjmaşilor Tăi!`` Poporul Tău este plin de Ónflăcărare, cÓnd Œţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sÓnul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.

Domnul a jurat, şi nu -I va părea rău: ,,Tu eşti preot Ón veac, Ón felul lui Melhisedec.`` - Domnul, dela dreapta Ta, zdrobeşte pe Ómpăraţi Ón ziua mÓniei Lui.

El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte capete pe toată Óntinderea ţării.

El bea din pÓrÓu Ón timpul mersului: de aceea Œşi Ónalţă capul.