Book of Psalms, псалом 143

(Un psalm al lui David.) Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă Ón credincioşia şi dreptatea Ta!

Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci nici un om viu nu este fără prihană Ónaintea Ta.

Vrăjmaşul Ómi urmăreşte sufletul, Ómi calcă viaţa Ón picioare la pămÓnt: mă face să locuiesc Ón Óntunerec, ca cei ce au murit de multă vreme.

Œmi este mÓhnit duhul Ón mine, Ómi este turburată inima Ón lăuntrul meu.

Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gÓndesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mÓnilor Tale.

Œmi ÓntÓnd mÓnile spre Tine; Ómi suspină sufletul după Tine, ca un pămÓnt uscat. - Grăbeşte de m'ascultă, Doamne! Mi se topeşte duhul: nu-mi ascunde Faţa Ta! Căci aş ajunge atunci ca cei ce se pogoară Ón groapă!

Fă-mă să aud disdedimineaţă bunătatea Ta, căci mă Óncred Ón Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine Ómi Ónalţ sufletul.

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost.

Œnvaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!

Pentru Numele Tău, Doamne, Ónviorează-mă; Ón dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!

Œn bunătatea Ta, nimiceşte pe vrăjmaşii mei, şi perde pe toţi protivnicii sufletului meu, căci eu sÓnt robul Tău.