Book of Psalms, псалом 87

(Un psalm al fiilor lui Core. O cÓntare.) Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi: Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decÓt toate locaşurile lui Iacov.

Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu! - Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, ţara Filistenilor, Tirul, cu Etiopia: ,,Ón Sion s'au născut.`` - Iar despre Sion este zis: ,,Toţi s'au născut Ón el,`` şi Cel Prea Œnalt Ól Óntăreşte.

Domnul numără popoarele, scriindu-le: ,,Acolo s'au născut.`` - Şi cei ce cÓntă şi ceice joacă strigă: ,,Toate izvoarele mele sÓnt Ón Tine.``