Book of Psalms, глава 60

60. Mezmur

Müzik şefi için - “Antlaşma Zambağı” makamında Davut'un öğretici Miktamı Davut'un Aram-Naharayimliler ve Aram-Sovalılar'la çarpıştığı ve Yoav geri dönüp Tuz Vadisi'nde on iki bin Edomlu öldürdüğü zaman Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı, Öfkelendin; eski halimize döndür bizi! Salladın yeri, yarıklar açtın; Onar çatlaklarını, çünkü yer sarsılıyor. Halkına sıkıntı çektirdin, Sersemletici bir şarap içirdin bize. Sancak verdin senden korkanlara, Okçulara karşı60:4 “Okçulara karşı” ya da “Doğruluk uğruna”. açsınlar diye. Sela Kurtar bizi sağ elinle, yardım et, Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye! Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde: “Şekem'i sevinçle bölüştürecek, Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim. Gilat benimdir, Manaşşe de benim, Efrayim miğferim, Yahuda asam. Moav yıkanma leğenim, Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım60:8 “Çarığımı fırlatacağım”: Eski törelere göre çarığın fırlatılması, bir yerin sahiplenilmesi anlamına geliyordu., Filist'e zaferle haykıracağım.” Kim beni surlu kente götürecek? Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek? Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık? Yardım et bize düşmana karşı, Çünkü boştur insan yardımı. Tanrı'yla zafer kazanırız, O çiğner düşmanlarımızı.