Кніга Псальмаў, псальм 86

Псальма. Песьня. Сыноў Карэевых.

Падмурак ягоны на горах сьвятых. Гасподзь любіць браму Сіёна больш за ўсе паселішчы Якава.

Славутае абвяшчаецца пра цябе, горадзе Божы!

Згадаю тым, хто знае мяне, пра Раава і Вавілон; вось Філістымляне, і Тыр з Эфіопіяю, - скажуць: «такі-а-такі нарадзіўся там».

А пра Сіён казаць будуць: «такі-а-такі і такі-а-такі муж нарадзіўся ў ім, і Сам Усявышні ўмацаваў яго».

Гасподзь у перапісе народу напіша: «такі-а-такі нарадзіўся там».

І ўсе, хто сьпявае і грае, - усе крыніцы мае ў табе.