Book of Leviticus, глава 3

C‚nd cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulţumire: Dacă Ól va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur, Ónaintea Domnului.

Să pună m‚na pe capul dobitocului, să-l junghie la uşa cortului Ónt‚lnirii; şi preoţii, fiii lui Aaron, să stropească s‚ngele pe altar de jur Ómprejur.

Din această jertfă de mulţumire, să aducă drept jertfă mistuită de foc Ónaintea Domnului: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care ţine de măruntaie; cei doi rărunchi, şi grăsimea de pe ei şi de pe coapse, şi prapurul de pe ficat, pe care-l va dezlipi de l‚ngă rărunchi.

Fiii lui Aaron să le ardă pe altar, deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Dacă darul pe care-l aduce ca jertfă de mulţumire Domnului, va fi din turmă, fie parte bărbătească fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur.

Dacă va aduce jertfă un miel, să-l aducă Ónaintea Domnului.

Să-şi pună m‚na pe capul dobitocului, şi să-l junghie Ónaintea cortului Ónt‚lnirii; fiii lui Aaron să-i stropească s‚ngele pe altar de jur Ómprejur.

Din această jertfă de mulţumire, să aducă o jertfă mistuită de foc Ónaintea Domnului, şi anume: grăsimea, coada Óntreagă, pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care ţine de măruntaie, cei doi rărunchi şi grăsimea de pe ei, de pe coapse, şi prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de l‚ngă rărunchi.

Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este m‚ncarea unei jertfe mistuite de foc Ónaintea Domnului.

Dacă darul lui va fi o capră, s-o aducă Ónaintea Domnului.

Să-şi pună m‚na pe capul vitei, şi s-o junghie Ónaintea cortului Ónt‚lnirii; şi fiii lui Aaron să-i stropească s‚ngele pe altar de jur Ómprejur.

Apoi din ea, să aducă drept jertfă mistuită de foc Ónaintea Domnului: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care ţine de ele, cei doi rărunchi şi grăsimea de pe ei, de pe coapse, şi prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de l‚ngă rărunchi.

Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este m‚ncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Toată grăsimea este a Domnului.

Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, Ón toate locurile unde veţi locui: cu nici un chip să nu m‚ncaţi nici grăsime, nici s‚nge.î